Belangrijke mededeling:


We hebben een nieuw leerlingportaal voor jullie, dit is het leerlingportaal van SOMtoday.
Ga naar: hetbaken.somtoday.nl

Dit portaal kun je nu nog gebruiken maar zal uiteindelijk worden afgesloten.
Neem voor 1 januari het nieuwe SOMtoday portaal  in gebruik!

Jouw ouders hebben een aparte inlog gekregen voor een (vernieuwd) ouderportaal.
Als jouw ouders voor dat portaal geen inloggegevens hebben, dan kunnen zijzelf een aanvrag doen via ouderportaal@hetbaken.nl